Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή:

Στο Δασαρχείο Ταξιάρχη για το έργο της διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης και προστασίας του δάσους, συνολικά προβλέπεται να εργάζονται έξι μόνιμοι και δύο ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι, στις αντίστοιχες θέσεις:

  • του ΔΑΣΑΡΧΗ
  • της Γραμματείας
  • της Οικονομικής Διαχείρισης
  • των Δασοτεχνικών Έργων
  • της Προστασίας του Δάσους, Φύλαξης Εγκαταστάσεων και Διαχείρισης Φυτωρίων

Για τη Διαχείριση του δάσους πέραν του προσωπικού διοίκησης, εργάζονται άνω των σαράντα (40) ατόμων στις υλοτομίες μέσω των Δασικών Συνεταιρισμών.