Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Κλίμα

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως χερσαίο μεσογειακό με μικρής διάρκειας θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Κύριο γνώρισμα του κλίματος είναι οι μεγάλες διακυμάνσεις της βροχόπτωσης κατά τους θερινούς μήνες, καθώς και η εμφάνιση κατά το θερινό εξάμηνο διπλής ξηρής περιόδου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), πολύ περιορισμένης διάρκειας και έντασης. Οι συχνότεροι άνεμοι είναι οι Β και ΒΑ.  Στις εγκαταστάσεις  λειτουργούν δύο μετεωρολογικοί σταθμοί, εκ των οποίων ο ένας είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, ο δε άλλος υπάρχει από το έτος 1974 και οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις καταγράφονται καθημερινά και στη συνέχεια επεξεργάζονται.

1
3
2
4

Μετεωρολογικές παρατηρήσεις

Περίοδος παρατήρησης

Ενδείξεις

Μέση θερμοκρασία

όλων των ετών

11,4 oC

Μέση μέγιστη θερμοκρασία

όλων των ετών

15,2 oC

Μέση ελάχιστη θερμοκρασία

όλων των ετών

7,2 oC

Ψυχρότεροι μήνες

Ιανουάριος – Φεβρουάριος

-1,6 oC / – 1,9 oC

Θερμότεροι μήνες

Ιούλιος – Αύγουστος

27,9 oC – 24,1 oC

Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία

Ιούλιος του 1982

39,2 oC

Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία

Ιανουάριος του 2000

-14,8 oC

Μέση ετήσια σχετική υγρασία

όλων των ετών

69,5%

Μέσο συνολικό ύψος βροχών

όλων των ετών

794,4 mm

Μέγιστο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης

Το 2014

1320,7 mm

Ελάχιστο  ετήσιο ύψος βροχόπτωσης

Το 1977

477,9 mm