Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Εκπαίδευση Φοιτητών

1

Στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη πραγματοποιείται  κάθε χρόνο το μήνα Ιούλιο. η πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, οι οποίοι βρίσκονται στο 4ο εξάμηνο των σπουδών τους. Τα μαθήματα που ασκούνται είναι  της Δασικής Βοτανικής και Φυτοκοινωνιολογίας, της Γενικής Υδρολογίας, της Λιβαδικής Οικολογίας, της Τοπογραφίας και της Δασικής Εφαλογίας.

Για το σκοπό αυτό υπάρχει η σχετική υποδομή με κτιριακές εγκαταστάσεις, τον υπόλοιπο χρόνο οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές από το Τμήμα της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή άλλες Σχολές και Τμήματα ή από διεθνή Πανεπιστήμια πραγματοιώντας εξειδικευμένα συνέδρεια.

Είναι επομένως η «δασική κλινική» των Επιστημόνων Δασολόγων, οι οποίοι επανδρώνουν τις υπηρεσιακές μονάδες των Δασικών Υπηρεσιών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Δάσους Ταξιάρχη υπάρχει επίσης ο αναγκαίος επιστημονικός και μηχανικός εξοπλισμός που προσφέρει βοήθεια, στο έργο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Στο Πανεπιστημιακό Δάσος εκτελούνται σήμερα πληθώρα ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αποδέκτες τόσο το ίδιο το δάσος, όσο και τα δάση της Ελληνικής Επικράτειας.

Για την έρευνα της Δασοπονίας υπάρχουν ερευνητικές-πειραματικές επιφάνειες, όπως των Εργαστηρίων Δασικής Γενετικής, Δασοκομίας, Εδαφολογίας, Βοτανικής, Τηλεπισκόπησης κλπ, τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων αξιοποιούνται ανάλογα. Έχουν γίνει επίσης αρκετές ερευνητικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές με αντικείμενα σχετικά με το Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη.

8

Παράλληλα στα πλαίσια διεθνών προγραμμάτων, μορφωτικών ανταλλαγών με Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής, επισκέπτονται το Πανεπιστημιακό Δάσος Δασολόγοι της πράξης, Καθηγητές Δασολογικών Σχολών και φοιτητές του εξωτερικού για κοινή έρευνα, εκπαίδευση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα πρότυπης διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης.