Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Υποδομές του Δάσους

Στη μακρόχρονη πορεία της Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Περτουλίου, αναπτύχθηκαν πολύπλευρα έργα, που σήμερα αποτελούν σημαντικές υποδομές τόσο του ιδίου του δάσους, όσο και των ανθρώπων που κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή και ειδικότερα:

  •  Το δασικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο χωματόδρομοι και ασφάλτινοι, Α’ έως Γ’ κατηγορίας, που ανέρχεται σε 79 Km περίπου, έχοντας μέση οδική πυκνότητα 35 m/ha.
  •  Τα δύο ενεργά φυτώρια, πραγματοποίησης πειραμάτων ή ερευνητικών εργασιών
  •  Οι πάρα πολλές πειραματικές επιφάνειες διαφόρων σκοπών και στόχων

1
2
3
4