Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Διοικητικό Συμβούλιο

01
sxoli-intro

Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών διοικείται από 9μελές άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο. Από αυτά, τα 5 μέλη είναι καθηγητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που καλύπτουν τους αντίστοιχους Τομείς του Τμήματος, οι δε υπόλοιποι είναι: ένας εκπρόσωπος του συνόλου των φοιτητών, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, ένας καθηγητής από τη Νομική Σχολή και τέλος ένας εκπρόσωπος από το Ειδικό Τεχνικό προσωπικό του Τμήματος. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής ενώ ο Πρόεδρος  και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ταμείου Διοικήσεως  και Διαχειρίσεως  Πανεπιστημιακών Δασών

από 29/8/2017-31/8/2019

Πρόεδρος

Ιωάννης Γήτας,  Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Μπακαλούδης,  Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του ΑΠΘ

Τακτικό Μέλος: Παναγιώτης Στεφανίδης  του Στεφάνου , Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π.  με Αναπληρωματικό Μέλος : Αναστασία Στεργιάδου του Γεωργίου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π.

Τακτικό Μέλος: Αθανάσιος Παπαϊωάννου του Γρηγορίου ,  Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π.  με Αναπληρωματικό Μέλος : Απόστολος Σκαλτσογιάννης του Βασιλείου , Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π.

Τακτικό Μέλος: Ιωάννης Μπαρμπούτης  του Αγγέλου ,  Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π.  Αναπληρωματικό Μέλος δεν έχει οριστεί γιατί δεν υπάρχει.

Τακτικό Μέλος: Γιαννούλη Καρύμπαλη-Τσίπτσιου του Δημήτριου , Καθηγήτρια Νομικής Σχολής με Αναπληρωματικό Μέλος : Γεώργιος Διαμαντόπουλος του Νικολάου , Καθηγητής της Νομικής Σχολής

Τακτικό Μέλος: Σοφία Χρυσοπούλου του Κωνσταντίνου , ΕΤΕΠ  του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π.  Αναπληρωματικό Μέλος  δεν έχει οριστεί γιατί δεν υπάρχει.

Τακτικό Μέλος: Γεώργιος Πανουργιάς του Σεραφείμ, ΠΕ Δασολόγων, υπάλληλος του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών και Αναπληρωματικό Μέλος : Γεώργιος Ρούντος του Διονυσίου, ΤΕ Δασοπόνων, υπάλληλος του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών