Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Κεντρική Διοίκηση

01.pertouliΟ τίτλος φανερώνει ότι είναι ο κεντρικός φορέας του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, που διοικεί και οργανώνει τα δύο Πανεπιστημιακά Δάση (Περτουλίου και Ταξιάρχη). Η Κεντρική Διοίκηση μεριμνά όπως όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Δ.Δ.Π. Δασών να μεταφέρονται προς υλοποίηση στις Διοικήσεις των Πανεπιστημιακών Δασών.

Τα δύο δάση παραχωρήθηκαν (κατά νομή) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το Ελληνικό Δημόσιο το 1934 και κατόπιν στο Ταμείο Δ.Δ.Π.Δασών το 1951, με τον ιδρυτικό νόμο 1881. Ιδρυτής του Ταμείου Δ.Δ.Π.Δασών είναι ο αείμνηστος καθηγητής της Δασολογίας και μετέπειτα Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Οικονομόπουλος (1893-1972).02.Taxiarchis

Σκοπός παραχώρησης των δύο δασών ήταν και παραμένει η πραγματοποίηση των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, η πραγματοποίηση ερευνών και πειραμάτων και η δημιουργία πρότυπων δασοκτημάτων για τα ελληνικά δεδομένα.