Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας που συστάθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης των δασικών διαχειριστικών μελετών

Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ταμείου Διοίκησης
και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση της ομάδας
εργασίας που συστάθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την
τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης των διαχειριστικών μελετών.

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση για πρόσθετη ενημέρωση και σχετική φωτογραφία.

 

2 Φεβρουαρίου 2018