Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης ξυλείας από το Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου (1η/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ημερομηνία 12/ 10 /2017
ΤΚ 42032 Αρ. πρωτ. 506
Πληρ. Νικόλαος Δ. Χασάναγας
Τηλ & Fax 2431028764, 2434091109
E-mail: ddpert@otenet.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις, 1 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη 2017 και ώρα 12.00 – 13.00 θα διεξαχθεί στο Περτούλι και στα γραφεία του Δασαρχείου Περτουλίου δημόσιος τακτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τους υπ’ αριθμ. 68/21.2.1997 όρους του Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, για την εκποίηση
Α1) – οκτακοσίων ενενήντα και σαράντα ένα εκατοστά (890,41) στρόγγυλης ξυλείας ελάτης >2μ μήκους .
Β2) – πενήντα τέσσερα και ενενήντα ένα εκατοστά (54,91) <2μ κ.μ. περίπου (μικρού μήκους) ΜΠΟΣΙΑ
Γ3) – τετρακόσια τριάντα τρία και είκοσι ενα εκατοστά (433,21) >2μ κ.μ. περίπου (2,50 μ)
Δ4)- οκτακοσίων εβδομήντα και πενήντα εκατοστά (870,50) χκμ περίπου ξυλεία θρυμματισμού ελάτης
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 6 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Α. Στρόγγυλη ξυλεία ελάτης >2μ μήκους άφλοια
Α1. μερίδα των 242,91 κμ ΔΤ 314, χρώμα ΜΑΥΡΟ,τεμάχια 461

των 3,00 μέτρων μήκους 0,34 0,1%
των 4,00 μέτρων μήκους 138,74 57,1%
των 5,00 μέτρων μήκους 23,41 9,6%
των 6,00 μέτρων μήκους 38,51 15,9%
των 7,00 μέτρων μήκους 30,53 12,6%
των 8,00 μέτρων μήκους 7,18 3,0%
των 9,00 μέτρων μήκους 4,20 1,7%

242,91 100,0%

Α2. μερίδα των 207,52 κμ ΔΤ 315, χρώμα ΜΠΛΕ τεμάχια 451

των 4,00 μέτρων μήκους 140,27 67,6%
των 5,00 μέτρων μήκους 24,66 11,9%
των 6,00 μέτρων μήκους 25,38 12,2%
των 7,00 μέτρων μήκους 11,65 5,6%
των 8,00 μέτρων μήκους 2,80 1,3%
των 9,00 μέτρων μήκους 2,76 1,3%

207,52 100,0%
Α3. μερίδα των 112,64 κμ ΔΤ 316, χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ, τεμάχια 293

των 3,00 μέτρων μήκους 16,90 15,0%
των 4,00 μέτρων μήκους 71,20 63,2%
των 5,00 μέτρων μήκους 9,44 8,4%
των 6,00 μέτρων μήκους 10,77 9,6%
των 7,00 μέτρων μήκους 2,47 2,2%
των 8,00 μέτρων μήκους 1,31 1,2%
των 9,00 μέτρων μήκους 0,55 0,5%

112,64 100,0%
Α4. μερίδα των 169,92 κμ ΔΤ 317, χρώμα ΜΠΛΕ, τεμάχια 380

των 3,00 μέτρων μήκους 8,85 5,2%
των 4,00 μέτρων μήκους 77,68 45,7%
των 5,00 μέτρων μήκους 33,29 19,6%
των 6,00 μέτρων μήκους 38,82 22,8%
των 7,00 μέτρων μήκους 7,86 4,6%
των 8,00 μέτρων μήκους 2,5 1,5%
των 9,00 μέτρων μήκους 0,92 0,5%

169,92 100,0%
Α5. μερίδα των 157,42 κμ ΔΤ 319, χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ τεμάχια 325

των 3,00 μέτρων μήκους 9,20 5,8%
των 4,00 μέτρων μήκους 65,37 41,5%
των 5,00 μέτρων μήκους 33,12 21,0%
των 6,00 μέτρων μήκους 33,14 21,1%
των 7,00 μέτρων μήκους 12,34 7,8%
των 8,00 μέτρων μήκους 3,73 2,4%
των 9,00 μέτρων μήκους 0,52 0,3%

157,42 100,0%

B. Στρόγγυλη ξυλεία ελάτης <2μ μήκους άφλοια ΜΠΟΣΙΑ)
Β1 μερίδα των 54,91 κ.μ Δ.Τ. 202 – 206 – 313 – 316 τεμάχια 242
Γ. Στρόγγυλη ξυλεία ελάτης >2μ μήκους άφλοια 2,50μ)
Γ1 μερίδα των 59,97 κ.μ Δ.Τ. 201 – 203 – 204 τεμάχια 188

Γ2 μερίδα των 147,80 κ.μ Δ.Τ. 205 – 207 – 209 τεμάχια 485

Γ3 μερίδα των 161,17 κ.μ Δ.Τ. 312 – 314 – 315 τεμάχια 570

Γ4 μερίδα των 64,27 κ.μ Δ.Τ. 317 – 318 – 319 τεμάχια 238
Δ. Ξυλεία θρυμματισμού ελάτης

Δ1 μερίδα των 140,50 χκ.μ Δ.Τ. 204 Αριθμ. στοιβάδας 5 – 8
Δ2 μερίδα των 179,00 χκ.μ Δ.Τ. 205 Αριθμ. στοιβάδας 9 – 14
Δ3 μερίδα των 141,00 χκ.μ Δ.Τ. 206 Αριθμ. στοιβάδας 15 – 20
Δ4 μερίδα των 120,00 χκ.μ Δ.Τ. 207 Αριθμ. στοιβάδας 21 – 22
Δ5 μερίδα των 212,00 χκ.μ Δ.Τ. 209 Αριθμ. στοιβάδας 23 – 28
Δ6 μερίδα των 78,00 χκ.μ Δ.Τ. 319 Αριθμ. στοιβάδας 29 – 32

Τα παραπάνω εκποιούμενα δασικά προϊόντα προέρχονται από κανονικές υλοτομίες του έτους 2017, βρίσκονται δε όλα μετατοπισμένα κατά μήκος των δασικών δρόμων των δασικών τμημάτων και θα παραδίδονται με το δελτίο καταγραφής, το οποίο και μπορεί να κοινοποιηθεί.
Οι προσφορές για τις μερίδες
1) Α1 – Α5 της στρόγγυλης ξυλείας ελάτης >2μ μήκους (άφλοιας) από κανονικές υλοτομίες, δεν δύναται να είναι κατώτερες των 74,00€/κμ.,
2) B1 της στρόγγυλης ξυλείας ελάτης <2μ μήκους (άφλοιας ΜΠΟΣΙΑ) δεν δύναται να είναι κατώτερες των 43,00€/κμ.
3) Γ1 – Γ4 της στρόγγυλης ξυλείας ελάτης >2μ μήκους (2,5Μ) από κανονικές υλοτομίες, δεν δύναται να είναι κατώτερες των 50,00€/κμ., και για τη μερίδα
1) Δ1 – Δ6 της ξυλείας θρυμματισμού ελάτης από κανονικές υλοτομίες, δεν δύναται να είναι κατώτερες των 24,00€/χκμ.,

συν το Φόρος Κοινότητας 5%

Περτούλι 12 / 10 /2017
Ο Δασάρχης Περτουhttp://uniforest-auth.gr/wp-content/uploads/2017/10/506-προκήρυξη.pdfλίου

Νικόλαος Δ. Χασάναγας
Δασολόγος με A’ βαθμό

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

27 Οκτωβρίου 2017