Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Απευθείας διάθεση ξυλείας θρυμματισμού-καυσοξύλων από το Δασαρχείο Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου

 ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ 

Πληροφορίες: Νικόλαος Χασάναγας

Τηλ:2434091207

Θέμα:  Απευθείας διάθεση ξυλείας θρυμματισμού

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 138 παρ. 1-δ και άρθρο 82 του Ν.86/69 (ΦΕΚ 7/69 τ.α’)

β) του Ν. 6320/34 (ΦΕΚ 356/34 τ. α’)  και του ιδρυτικού Νόμου  του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών Ν.1881/1951 (ΦΕΚ  210/30-1951 τ.α’)

γ) τα υπ’αριθ. 394α/4-9-2017 και 408/7-9-2017 έγγραφα του Δ. Περτουλίου και

δ) το υπ’ αριθ. 417/11-9-2017 του Δασαρχείου Περτουλίου

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

και εγκρίνουμε την απευθείας διάθεση 1.100χκμ ξυλείας θρυμματισμού παραγωγής Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου με τιμή 22ευρώ /χκμ (συν τους προβλεπόμενους φόρους).

Εξουσιοδοτείται ο Δασάρχης Π.Δ.Περτουλίου για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και λοιπών σχετικών εγγράφων.

Ο Πρόεδρος

του Τ.Δ.Δ.Π. Δασών

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

 

12 Σεπτεμβρίου 2017