Τ.Θ.:22418 | Τ.Κ.55102 Φοίνικας Θεσ/νίκη
+30 2310992344
+30 2310209519

Απευθείας διάθεση ξυλείας θρυμματισμού παραγωγής 2017 Παν/κού Δάσους Περτουλίου

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Δ.Δ.Π.Δασών

ΤΑΧ.ΘΥΡ. 22418, 55102 ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πληροφορίες: Γεώργιος Πανουργιάς

Τηλ: 2310992348 FAX:2310992345 Email : vlazar@auth.gr Website: uniforest-auth.gr

Αριθ.Πρωτ.: 1503 Θεσσαλονίκη, 8/11/2017

ΠΡΟΣ:

-ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

42032 ΠΕΡΤΟΥΛΙ, ΤΡΙΚΑΛΑ

κ. Νικόλαο Χασάναγα,

Δασάρχη Π.Δ.Περτουλίου

ΘΕΜΑ : Απευθείας διάθεση ξυλείας θρυμματισμού

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του Ν.86/69 «Περί δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ 7/69 τ.α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

β) τα πρακτικά του υπ’ αρίθμ. 541/1-11-2017 διαγωνισμού εκποίησης δασικών προϊόντων Π.Δ.Περτουλίου

γ) ) τα πρακτικά του υπ’ αρίθμ. 551/6-11-2017 επαναληπτικού διαγωνισμού εκποίησης δασικών προϊόντων Π.Δ.Περτουλίου και

δ) το υπ’ αριθ. 558/8-11-2017 έγγραφο του Δασαρχείου Π.Δ.Περτουλίου

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την απευθείας διάθεση των μερίδων Δ1-Δ6 ξυλείας θρυμματισμού, για τις οποίες ο ως άνω διαγωνισμός και ο επαναληπτικός αυτού απέβη άγονος, συνολικής ποσότητας 870,50χκμ με τιμή 22ευρώ/χκμ (συν τους προβλεπόμενους φόρους).

Ο Πρόεδρος του Τ.Δ.Δ.Π. Δασών

Ιωάννης Γήτας

Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

8 Νοεμβρίου 2017